Trainingen

DOCENTEN

Wil je zelf leren filosoferen in de klas? Volg dan een training op maat of op inschrijving. Bij een training op maat wordt extra aandacht besteed aan de schoolsituatie. De training kan ook worden gegeven aan een docententeam van een bepaalde bouw, waarbij extra aandacht uitgaat naar filosoferen gericht op de leeftijd en ontwikkeling van juist deze leerlingen. Je kunt kiezen uit:

Kennismaken met filosoferen (2 uur)
Tijdens een interactieve sessie van 2 uur laten wij (een deel van) het team kennismaken met filosoferen. Aan bod komt wat theorie en is er daarnaast vooral aandacht voor filosofische vragen en praktische oefeningen. Ook is er volop aandacht voor de eigen situatie. Locatie: voor deze training komen we naar jouw school.
Kosten: €250 exclusief BTW en reiskosten, inclusief voorbereiding en materiaal, maximaal 20 deelnemers.

Leren filosoferen (4 uur)
Tijdens deze interactieve training staat zelf doen centraal. Na een korte introductie gaat de groep direct aan de slag met filosofische vragen, de opbouw van een filosofisch gesprek en de rol van gespreksleider. Locatie: voor deze training komen we naar jouw school.
Kosten: €375 exclusief BTW en reiskosten inclusief voorbereiding en materiaal, maximaal 10 deelnemers

Leren filosoferen over schoolvakken (2 uur)
Wil je leren hoe je met jouw klas kunt filosoferen over het waarom van jouw schoolvak? Na deze training kun je dit direct in de praktijk brengen. Een uur ‘vrij’ mogen denken over iets dat verplicht is, verhoogt de betrokkenheid van leerlingen en verdiept de eigen kijk van de leerlingen op waar jullie in de lessen mee bezig zijn. Locatie: voor deze training komen we naar jouw school.
Kosten: €250 exclusief BTW en reiskosten, inclusief voorbereiding en materiaal, maximaal 20 deelnemers.

Feedbacklessen (in overleg)
Een ervaren gespreksleider en trainer kijkt mee terwijl de leerkracht filosofeert met de groep. Na afloop van de les wordt direct feedback gegeven en een kort verslag wordt nagestuurd. Locatie: voor deze training komen we naar jouw school.
Kosten: €50 per les exclusief BTW en reiskosten, inclusief verslag, bij minimaal 3 feedbacklessen op één dag.

Trainingen op maat (duur & inhoud van de training in overleg te bepalen)
Bij een training op maat wordt extra aandacht besteed aan de schoolsituatie. De training kan worden gegeven aan het hele team, een gedeelte ervan of een docententeam van een bepaalde bouw, waarbij extra aandacht uitgaat naar filosoferen gericht op de leeftijd en ontwikkeling van juist deze leerlingen.
Locatie: voor deze training komen we naar jouw school.
Kosten, duur & inhoud van de training: in overleg.

Hand-out op maat (alleen in combinatie met een training)
Na de training wordt per mail een hand-out (PDF) gestuurd met de besproken thema’s van de training met veel tips voor lesmateriaal en het filosoferen zelf.

Scroll to Top